logo
logo szymansky

O firmie Szymansky.pl

Witajcie w u015bwiecie kreatywnou015bci, innowacji i technologii! Jesteu015bmy pionierami w tworzeniu ciekawych marek i tworzeniu innowacyjnych rozwiu0105zau0144 programistycznych. Od momentu naszego powstania pod koniec marca 2020 roku, du0105u017cymy do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki ludzie dou015bwiadczaju0105 internetu i technologii cyfrowych. Naszu0105 misju0105 jest nie tylko tworzenie stron internetowych czy aplikacji, ale budowanie kompleksowych rozwiu0105zau0144, ktu00f3re pomagaju0105 naszym klientom osiu0105gau0107 sukces w dzisiejszym cyfrowym u015bwiecie.

Nasza historia

Firma Szymansky.pl rozpoczu0119u0142a swoju0105 dziau0142alnou015bu0107 jako skromne studio tworzu0105ce strony internetowe. Jednaku017ce, nasza pasja do technologii i nieustaju0105ca chu0119u0107 rozwoju sprawiu0142a, u017ce szybko przeksztau0142ciliu015bmy siu0119 w dynamiczne centrum kreatywnou015bci, oferuju0105c szeroki zakres usu0142ug cyfrowych. Od projektowania stron internetowych po kompleksowe systemy zarzu0105dzania, od fotografii i filmu po marketing internetowy i pozycjonowanie u2013 jesteu015bmy gotowi podju0105u0107 kau017cde wyzwanie.

Nasze wartou015bci

Pasja

Nasza praca to nie tylko praca u2013 to pasja. Kochamy to, co robimy, i jesteu015bmy podekscytowani kau017cdym projektem, ktu00f3ry podejmujemy. To wu0142au015bnie nasza pasja napu0119dza naszu0105 kreatywnou015bu0107 i innowacyjnou015bu0107.

Profesjonalizm

Du0105u017cymy do najwyu017cszych standardu00f3w jakou015bci i profesjonalizmu we wszystkim, co robimy. Nasz zespu00f3u0142 sku0142ada siu0119 z dou015bwiadczonych specjalistu00f3w, ktu00f3rzy su0105 gotowi sprostau0107 kau017cdemu wyzwaniu i zapewniu0107 naszym klientom najlepsze mou017cliwe rezultaty.

Partnerstwo

Wierzymy w budowanie du0142ugoterminowych relacji z naszymi klientami opartych na zaufaniu, uczciwou015bci i wzajemnym zrozumieniu. Dla nas kau017cdy klient to partner, z ktu00f3rym wspu00f3lnie du0105u017cymy do osiu0105gniu0119cia sukcesu.

Nasza oferta

Tworzenie marki

Tworzymy marki, ktu00f3re wyru00f3u017cniaju0105 siu0119 w tu0142umie i zostaju0105 zapamiu0119tane. Od identyfikacji wizualnej po strategiu0119 marki u2013 pomagamy naszym klientom budowau0107 silne i trwau0142e marki.

Kodowanie przyszu0142ou015bci

Jesteu015bmy mistrzami w programowaniu. Nasze dedykowane aplikacje i systemy zarzu0105dzania su0105 zaprojektowane, aby speu0142niau0107 najwyu017csze standardy jakou015bci, wydajnou015bci i bezpieczeu0144stwa tak aby z czystym sumieniem mou017cna byu0142o je nazwau0107 przyszu0142ou015bciowymi.

Fotografia i film

Nasza pasja do fotografii i filmu sprawia, u017ce tworzymy niezapomniane wizualne historie, ktu00f3re przyciu0105gaju0105 uwagu0119 i inspiruju0105 widzu00f3w.

Grafika

Nasz zespu00f3u0142 grafiku00f3w tworzy unikalne i atrakcyjne projekty graficzne, ktu00f3re wyru00f3u017cniaju0105 siu0119 wu015bru00f3d konkurencji i zapadaju0105 w pamiu0119u0107 klientu00f3w.

Marketing internetowy i pozycjonowanie

Dziu0119ki naszym strategiom marketingowym i technikom pozycjonowania pomagamy naszym klientom dotrzeu0107 do swojej docelowej grupy odbiorcu00f3w i osiu0105gnu0105u0107 sukces online.

Strony internetowe oparte o UX i lejki sprzedau017cowe

Nasze strony internetowe su0105 zaprojektowane z myu015blu0105 o uu017cytkownikach, co gwarantuje pu0142ynne i intuicyjne dou015bwiadczenia dla kau017cdego odwiedzaju0105cego. Dodatkowo, nasze lejki sprzedau017cowe pomagaju0105 naszym klientom maksymalizowau0107 konwersje i generowau0107 wiu0119ksze zyski.

Nasza kadra

Olaf Szymau0144ski

Wu0142au015bciciel, menadu017cer projektu00f3w

Renata Polisiakiewicz

Social media menager

Marcin Szymau0144ski

Specjalista SEO /SEM

Katarzyna Nadworna

Fotograf, operator kamery, montau017cysta

Oktawian Gawryu015b

Grafik, projektant UI, montau017cysta wideo

Piotr u0141ukjaniec

Programista Full stack, projektant UI

Mateusz Sku00f3rka

Programista Full stack

Daniel Siwiec

Operator UAV, programista backendowy

Marta Kasprzyk

Copywriter
envelopefilm-playpicturephone-handsetlaptop-phonediamondbullhorncodecrossmenu